Historisk arkiv

Vil investere 8 milliarder i tryggere luftrom

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

- Militær luftovervåking gjør Norge tryggere. Nye radarer skal bidra til å oppdage og avverge ulovlig inntrengning vårt nasjonale luftrom, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Regjeringen vil investere 8 milliarder kroner i nye radarer for å overvåke norsk luftrom. Onsdag ble saken behandlet i Stortinget, som gir sin støtte til prosjektet.

- Nye radarer vil gjøre oss bedre i stand til å overvåke luftrommet over Norge. Kombinert med bruk av kampfly og bakkebasert luftvern trygger det luftrommet vårt, og det styrker handlefriheten til de militære styrkene våre, sier forsvarsminister Bakke-Jensen.

- Dette vil også gjøre Norge til en bedre alliert. Det er viktig at vi har god luftovervåking, det bidrar til at medlemslandene i NATO kan få oppdatert informasjon og et bedre beslutningsgrunnlag, sier forsvarsministeren.

De nye radarene skal erstatte de eldste luftovervåkingsradarne i Norge.

- Store deler av dagens radarer nærmer seg raskt slutten av sin levetid og må fornyes for å møte framtidens utfordringer. Dette er en del av regjeringens langsiktige satsing på Forsvaret, sier Bakke-Jensen.

De åtte nye radarene skal erstatte åtte eksisterende. Den samlede dekning av vårt nasjonale luftrom forbedres ved å gjenbruke tre av de eksisterende stedene og etablere fem på nye steder. I tillegg vil to av de nye radarene være flyttbare, og kan brukes til å forsterke overvåking der det er nødvendig.

Hele prosjektet skal være ferdig i 2030. Forsvarsdepartementet har som mål å starte anskaffelsesprosessen innen utgangen av året.