Historisk arkiv

Utnevnelse i statsråd 13. desember 2013:

Ny sjef for Forsvarets Sanitet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Kommandør Jan Sommerfelt-Pettersen ble i statsråd fredag 13.12 utnevnt til kontreadmiral og beordret til tjeneste som sjef for Forsvarets Sanitet, fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Kommandør Jan Sommerfelt-Pettersen ble i statsråd fredag 13.12 utnevnt til kontreadmiral og beordret til tjeneste som sjef for Forsvarets Sanitet (Sj FSAN), fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Sommerfelt-Pettersen er i dag sanitetsinspektør i Sjøforsvaret, en stilling han har innehatt siden 2000. Han har i forsvarsgrenen tjenestegjort innenfor medisinyrket siden 1986. I perioden har han parallelt hatt sivile stillinger innenfor allmennpraksis og rådgivning i trygdeetaten. Siden 2011 har han vært assisterende fylkeslege i Hordaland på deltid. Han har også tung erfaring både operativt og fra stab i Forsvaret.

-Forsvarets personell kan bli utsatt for svært store belastninger, både fysiske og psykiske. Forsvarets sanitet har en helt sentral rolle i å forebygge skader og bidra til at Forsvaret har både kompetanse og fokus på våre ansattes helse.  Jeg er derfor svært glad for at Forsvarets Sanitet sin nye sjef har god erfaring både innenfor Forsvaret og den sivile helsesektor, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Her kan du lese hele hans CV.

Les mer om Forsvarets Sanitet.