Historisk arkiv

Utnevnelse i statsråd 13. desember 2013:

Den første sjefen for Forsvarets spesialstyrker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Flaggkommandør Nils Johan Holte ble i statsråd i dag utnevnt til kontreadmiral og beordret til stillingen som sjef for Forsvarets spesialstyrker. Forsvarets spesialstyrker blir en ny avdeling som opprettes 1. januar 2014.

Flaggkommandør Nils Johan Holte ble i statsråd i dag utnevnt til kontreadmiral og beordret til stillingen som sjef for Forsvarets spesialstyrker. Forsvarets spesialstyrker blir en ny avdeling som opprettes 1. januar 2014. 

Flaggkommandør Holte kommer fra stillingen som avdelingssjef ved J5 (avdeling for planlegging) ved Forsvarets operative hovedkvarter. Før dette har han blant annet vært sjef Liaison Team/USCENTCOM og for sekretariatet i Forsvarsstaben.

Han har lang erfaring nasjonalt og internasjonalt, både operativt og på stabsnivå.

-Når vi i januar oppretter en ny avdeling som samler spesialstyrkemiljøene under en felles ledelse er det viktig at avdelingen får en god leder som kan lede etableringen og utviklingen av Forsvarets spesialstyrker. Holte har tidligere vært sjef for kyststridsflotiljen i Sjøforsvaret der Marinejegerkommandoen var en av avdelingene. I tillegg har han gjennom sin tjeneste på Forsvarets operative hovedkvarter ledet det fremskutte elementet som koordinerer spesialstyrkenes innsats med politiet og andre beredskapsetater. Holte omtales som en faglig svært dyktig og resultatorientert offiser med meget gode lederegenskaper, og jeg føler meg trygg på at han vil gjøre en god jobb, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

 

Her kan du lese hele hans CV.

Se bilde av Nils Johan Holte i høy oppløsning (foto: Torgeir Haugaard, FMS).