Historisk arkiv

Pressekonferanse om ny etterretningstenestelov

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Forsvarsdepartementet

Regjeringa legg fram sitt forslag til ny etterretningstenestelov 22. april.

Nett-tv Pressekonferanse om ny etterretningstenestelov

Sjå sendinga her

Sjå sendinga her

Pressekonferansen går føre seg på Statsministerens kontor i Glacisgata 1 onsdag 22. april kl. 13.15.

Oppmøte for pressefolk seinast kl. 13.00. Ta med gyldig pressekort og id.

Pressekontaktar for statsministeren er statssekretær Rune Alstadsæter, telefon 91 55 84 19, e-post ral@smk.dep.no og kommunikasjonsrådgivar Anne Nordskog, telefon 97 53 09 48, e-post ano@smk.dep.no

Pressekontakt for forsvarsministeren er kommunikasjonsrådgivar Marita I. Wangberg, telefon 90 51 23 19, e-post miw@fd.dep.no

Påmelding til pressekonferansen skjer til smkinfo@smk.dep.no innan onsdag 22. april klokka 09.00. Skriv kva for ein pressekonferanse du skal delta på. Me ber redaksjonane avgrense oppmøte av journalistar og fotografar frå kvart mediehus til maks to per redaksjon.

Presse som ikkje har anledning til å vere til stades kan sende inn spørsmål til smkinfo@smk.dep.no med teksten PK1315 i emnefeltet. Avsendaradressa må vere registrert hjå eit mediehus eller oppgi frilansoppdrag. Me kan ikkje garant

ere at alle får svar på spørsmåla sine.

Pressekonferansane vert filma av Departementas sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) og kan følgjast direkte på www.regjeringen.no. Der kan også videofila lastast ned i etterkant. DSS distribuerer som vanleg publiseringspunkt til media som vil sende pressekonferansen direkte. Kontakt DSS på telefon 22 24 88 45 eller dss-videoproduksjon@dss.dep.no. Bilete frå pres

sekonferansen vert delt av Statsministerens kontor på Flickr.

Presse som ønskjer å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider kan bruke følgjande embed-kode:

<div id='wowza_player'></div><script id='player_embed' src='//player.cloud.wowza.com/hosted/k7fvkgpt/wowza.js' type='text/javascript'></script>

 

Marjata.
Marjata. Foto: Foto: Etterretningstjenesten.