Historisk arkiv

Skatteparadisprosjekt gav 800 millioner kroner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansminister Siv Jensen møtte i dag nordiske finansministre i Stockholm. Møtet markerte avslutningen av det nordiske samarbeidsprosjektet for å fremforhandle informasjonsutvekslingsavtaler med «skatteparadiser». Prosjektet har økt inntektene til den norske stat med 800 millioner kroner.

Finansminister Siv Jensen mener det nordiske samarbeidsprosjektet har vært en suksess.
- Skattytere som unndrar midler fra beskatning i Norge ved å gjemme unna verdier i utlandet kan ikke lenger føle seg trygge, sier Jensen.

Samarbeidsprosjektet startet opp i 2005. Tanken var at de nordiske landene ville ha en bedre forhandlingsposisjon dersom de gikk sammen om å forhandle informasjonsutvekslingsavtaler med jurisdiksjoner som tidligere har vært lukket for innsyn. Gjennom det nordiske samarbeidsprosjektet har Norge nå forhandlet frem avtaler om utveksling av opplysninger i skattesaker med 45 jurisdiksjoner, herunder samtlige jurisdiksjoner som ble identifisert av OECD som skadelige skattejurisdiksjoner. Informasjonstilgangen har påvirket skatteyternes atferd.

Siden starten av prosjektet har den norske stat mottatt henvendelser fra skattyter om frivillig retting av formue i utlandet for til sammen om lag 39 milliarder kroner og av inntekter for 1,7 milliarder kroner fra starten av prosjektet og til første halvår av 2014. Dette har gitt staten økte inntekter for til sammen i overkant av 800 millioner kroner, i følge tall fra Skattedirektoratet.

Avslutningen av prosjektet ble høytidelig markert under Nordisk Ministermøte i Stockholm i dag. Avslutningen av dette prosjektet markerer samtidig en overgang i det internasjonale klimaet rundt kampen mot skatteunndragelse og skattekriminalitet. Etter å ha fokusert på informasjonsutveksling etter anmodning i flere år, er det nå automatisk informasjonsutveksling som står høyt på den internasjonale agendaen. Automatisk informasjonsutveksling er blant annet et av hovedtemaene når statsråden deltar i møtet «Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes" i Berlin.

Se også pressemelding fra det nordiske ministerrådsmøte i Stockholm