Historisk arkiv

Lovutvalg for revisjons- og regnskapsførerregelverket

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen har i dag oppnevnt et utvalg som skal vurdere og foreslå endringer i regelverket for revisjon, revisorer og regnskapsførere.

Utvalget skal foreta en bred og helhetlig gjennomgang av det norske revisjons- og revisorregelverket, og skal blant annet foreslå regler for gjennomføring av nytt forventet EØS-regelverk på området. I lys av utviklingen av profesjonstjenestene for revisorer og regnskapsførere skal utvalget videre vurdere forholdet mellom de to profesjonene og gjennomgå regnskapsførerlovgivningen.

Utvalget vil bli ledet av professor Johan Giertsen ved Universitetet i Bergen. Mandatet til utvalget er delt i to deler. Utvalget skal levere første delutredning innen 31. mars 2017, og den siste delutredningen innen 30. september 2017.

(Oppdatert 29. mars 2017: Utvalget er gitt utsettelse av første delutredning til 30. juni 2017)

Mer informasjon: