Historisk arkiv

Endringer i enkelte regler om konsolidering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer i reglene om konsolidering i forskriften som fastsetter gulvberegningen for banker som benytter interne modeller.

Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer i forskrift om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak («Basel I-forskriften»). Endringene forenkler og klargjør hvordan Basel I-gulvet skal beregnes for banker som benytter interne modeller for å beregne det konsoliderte kapitalkravet (IRB-banker), og som har eierandeler i forsikringsforetak. Endringene vil innebære en viss lettelse i kapitalkravet i forhold til dagens regler.

Endringene vil tre i kraft 1. januar 2017.

Les forskriften her