Historisk arkiv

Høring – NOU 2015:12 Ny lovgivning om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet sender med dette på høring første delutredning fra Hvitvaskingslovutvalget.

Les høringen her