Høring - Delutredning 1 fra Hvitvaskingslovutvalget

Utredningen fra Hvitvaskingslovutvalget inneholder blant annet forslag til hvordan Norge bør ivareta sine EØS-rettslige forpliktelser med hensyn til hvitvaskingstilsyn med rapporteringspliktige enheter som i dag ikke er under slikt tilsyn.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.05.2016