Høring - Hvitvaskingslovutvalgets utredning NOU 2016: 27

Finansdepartementet sender med dette Hvitvaskingslovutvalgets andre delutredning NOU 2016: 27 Ny lovgivning om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering II, på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.04.2017