Historisk arkiv

Utredning om hvitvaskingsregelverk sendes på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag sendt Hvitvaskingslovutvalgets andre delutredning på høring.

Utredningen er del av et større arbeid med å oppdatere norske regler i samsvar med internasjonale anbefalinger og forventede EØS-regler som svarer til EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv.

I andre delutredning behandler Hvitvaskingslovutvalget de punktene i mandatet som ikke ble behandlet i første delutredning, NOU 2015: 12 Ny lovgivning om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Blant annet foreslås en ny hvitvaskingslov og lov om register over reelle rettighetshavere. Andre delutredning innebærer en generell gjennomgang av norsk hvitvaskingsregelverk, i motsetning til første delutredning som omhandlet enkelte særskilte temaer.

Høringsfristen er 1. april 2017.

 Les mer: