Historisk arkiv

Krav til likviditetsreserve i signifikant valuta

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag fastsatt krav til likviditetsreserve i signifikant valuta for banker mv., som skal oppfylles fra og med 30. september 2017.

Det er fastsatt krav til likviditetsreserve (LCR) i hver signifikant valuta tilsvarende det nivået som gjelder for alle valutaer samlet sett, med unntak for norske kroner. Som signifikante valutaer regnes valutaer som hver for seg utgjør mer enn 5 prosent av foretakets totale gjeld. For banker og kredittforetak som har euro eller amerikanske dollar som signifikant valuta, er det fastsatt et likviditetsreservekrav i norske kroner på 50 prosent. For foretak som verken har euro eller amerikanske dollar som signifikant valuta, er det ikke minstekrav til likviditetsreserve i norske kroner. Likviditetskravet for alle valutaer samlet vil uansett gjelde.

Les forskriftsendring her