Historisk arkiv

Nye regler på betalingsområdet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen vil legge til rette for at andre enn banker kan etablere seg i betalingsmarkedet, i tråd med EUs andre betalingstjenestedirektiv, PSD 2. De nye aktørene kan, om kunden ønsker det, utføre betalinger på vegne av kunden og få tilgang til kundens kontoinformasjon hos bankene.

– Jeg er glad for at vi nå legger til rette for at kundene får flere aktører å velge mellom i betalingsmarkedet. Det vil kunne styrke konkurransen og komme forbrukerne til gode gjennom potensielt bedre, enklere og billigere løsninger, sier finansminister Siv Jensen.

Lovforslaget åpner for at nye aktører kan utføre betalinger. Dette vil særlig kunne være aktuelt ved betalinger på nett, og vil kunne redusere behovet for kredittkortbetalinger på nett.

Direktivet åpner også for at kunden kan be en tilbyder om å samle kundens kontoinformasjon i en felles oversikt for kunden på en sikker måte. Dette kan særlig være aktuelt hvis kunden har forhold til flere banker. Reglene forutsetter at tilbyderne får tilgang til kundens kontoinformasjon i banken. Lovforslaget åpner for at privatpersoner og foretak på en sikker og effektiv måte kan benytte aktører som tilbyr de nye tjenestene.

Lovforslaget gjennomfører offentligrettslige deler av PSD 2. Det er lagt opp til at de utfyllende og detaljerte reglene fastsettes i forskrift, slik det også var lagt opp til i høringsnotatet fra Finanstilsynet.

Les mer: