Prop. 110 L (2017–2018)

Endringer i finansforetaksloven mv. (andre betalingstjenestedirektiv)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i finansforetaksloven mv. Lovforslaget gjennomfører offentligrettslige deler av EUs andre betalingstjenestedirektiv (direktiv 2015/2366, PSD 2). Proposisjonen inneholder bl.a. forslag til bestemmelser som regulerer nye aktører som skal kunne tilby betalingstjenester, kalt tredjepartsaktører. Det foreslås en hjemmel til å gjennomføre de viktigste privatrettslige delene av PSD 2 i forskrift.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget