Historisk arkiv

Omlegging av flypassasjeravgiften – forskrift på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Skattedirektoratet sender i dag forskrift om omlegging av flypassasjeravgiften på høring.

På bakgrunn av Regjeringens forslag har Stortinget vedtatt at flypassasjeravgiften skal legges om i miljøvennlig retning. Avgiften skal differensieres etter avstand slik at flyreiser ut av Europa får en høyere sats enn andre flyreiser. Differensiereringen kan ha en miljøeffekt ved at den reduserer etterspørselen etter langdistansereiser.

Forslaget krever forskriftsendringer. Skattedirektoratet har i dag sendt forslag om dette på høring.

Omleggingen skal skje fra 1. april 2019. Forskriften vil bli vedtatt i god tid før dette.