Historisk arkiv

Hans Christian Holte er i statsråd i dag gjenoppnevnt som skattedirektør

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Holte har ledet Skatteetaten siden 1. august 2013, og oppnevnes for en ny åremålsperiode på seks år fra 1. august 2019.

Hans Christian Holte (54) har lang erfaring fra statsforvaltningen, blant annet som avdelingsdirektør i Sosial- og helsedepartementet fra 2000 til 2005, og som ekspedisjonssjef og assisterende departementsråd i Utdannings- og forskningsdepartementet/ Kunnskapsdepartementet mellom 2005 og 2008.

Fra 2008 til 2013 var Holte leder av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). I tillegg ledet han IKT Sikkerhetsutvalget, som leverte sin utredning i desember 2018.

Hans Christian Holte er utdannet cand.polit. med hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.