Forsiden

Historisk arkiv

Retningslinjer for Statistisk sentralbyrås forsknings- og analysevirksomhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet fastsatte 19. november 2019 retningslinjer for Statistisk sentralbyrås (SSB) forsknings- og analysevirksomhet.

Retningslinjene gjelder den forsknings- og analysevirksomheten SSB utfører og som retter seg mot regjeringen, sentralforvaltningen, Stortinget og partene i arbeidslivet.

Retningslinjene vil tre i kraft 1. januar 2020.

Les mer: