Historisk arkiv

Styrker det private eierskapet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen foreslår flere endringer for å styrke norsk privat eierskap og stimulere til investeringer i flere norske arbeidsplasser. Blant annet blir formuesskatten på arbeidende kapital redusert med 1,3 milliarder kroner.

– Et sterkt, mangfoldig og bærekraftig næringsliv er avgjørende for å skape flere arbeidsplasser, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Regjeringen foreslår blant annet lettelser i formuesskatten på arbeidende kapital. I tillegg legges det bedre til rette for at ansatte skal kunne kjøpe aksjer i egen bedrift, samtidig som fradragsordningen for investeringer i oppstartsselskap utvides.

– Vi trenger et sterkt, privat norsk eierskap også etter krisen. Mange norske eiere har store utfordringer i forbindelse med virusutbruddet, og vi må legge bedre til rette for økte investeringer og flere arbeidsplasser, sier Sanner.

Forslaget innebærer en økning i verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler i formueskatten med 10 prosentenheter, fra 25 til 35 prosent. Dette betyr en skattelette på 1,3 milliarder kroner.

Dobler fradragsordningen for investeringer i oppstartsselskap

Regjeringen foreslår også å utvide fradragsordningen for investeringer i oppstartsselskap, ved å doble beløpsgrensen fra 0,5 til 1 million kroner per investor og øke grensen for aksjeinnskudd i foretakene fra 1,5 til 5 millioner kroner.

– Vi må legge bedre til rette for levedyktige oppstartsselskaper som kan skape morgendagens arbeidsplasser, sier finansministeren.

Stimulerer til eierskap for ansatte

Regjeringen vil fremme privat eierskap og gjøre det gunstigere for ansatte å bli medeiere i bedriften de jobber i. Det foreslås derfor at fradragsordningen for investeringer i oppstartselskap utvides til å omfatte ansatte, og at den skattefrie fordelen ved kjøp av aksjer i arbeidsgiverselskapet økes fra 3 000 til 5 000 kroner.

– At ansatte også er medeiere i bedriften de jobber i er bra for de ansatte, bra for bedriften og bra for verdiskapingen, sier Jan Tore Sanner.

Les hele proposisjonen her