Prop. 126 L (2019–2020)

Endringer i skatteloven (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)

Verden er som følge av virusutbruddet i en spesiell situasjon. Regjeringen varslet i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2020 en ny proposisjon om veien videre. Regjeringens strategi ble presentert i Prop. 127 S (2019-2020). Denne proposisjonen omhandler de forslagene som gjennomføres ved endring i skatteloven.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget