Historisk arkiv

Høring – endringer i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag sendt på høring forslag til endringer i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder.

Høringsnotatet Forslag til endringer i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, er utarbeidet av Finanstilsynet. Det fremgår av høringsnotatet at internasjonale regnskapsstandarder er i stadig utvikling, og at det er vedtatt en rekke nye og/eller endrete regnskapsstandarder de seneste årene. Finanstilsynet foreslår å gjennomføre endringene ved en ny forskrift, fordi endringene har et vesentlig omfang. En ny forskrift vil være mer tilgjengelig for brukerne.

Høringsfristen er 2. september 2021.

Les nærmere om forslaget i høringsbrevet og høringsnotatet.