Historisk arkiv

Høring – ny opsjonsskatteordning for selskap i oppstarts- og vekstfasen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag sendt på høring forslag til ny ordning for ansatteopsjoner i selskap i oppstarts- og vekstfasen. Endelig forslag vil bli fremmet i statsbudsjettet for 2022.

Opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskap skal bli tilgjengelig for flere selskap. – Den nye ordningen er en enklere, mer gunstig og forutsigbar skattemodell for bedrifter i oppstarts- og vekstfasen, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Departementet foreslår at den nye ordningen trer i kraft 1. januar 2022.

Høringsfristen er 6. august 2021.

Dette er endringene i den nye ordningen:

  • Selskapet kan ha inntil 50 årsverk og 80 millioner kroner i omsetning og balansesum, mot 25 årsverk og 25 millioner kroner i omsetning og balansesum under gjeldende ordning.
  • Grensen for selskapets alder i tildelingsåret økes fra seks til ti år.
  • Opsjonen kan, som i dag, innløses i aksjer tidligst tre og senest ti år etter tildeling.
  • Aksjene tilknyttet opsjonen må verdsettes ved tildelingen. Det forutsettes at innløsningsprisen er minst like høy som markedsprisen på aksjene på tildelingstidspunktet.
  • Det vil være grenser på selskaps- og ansattnivå på verdien av de underliggende aksjene, målt på tildelingstidspunktet.
  • Skattlegging skjer først når aksjen realiseres, og da fullt ut som aksjeinntekt.

Les høringsnotatet