Forsiden

Historisk arkiv

Presseinvitasjon:

Overrekkelse av rapport om enklere merverdiavgift

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Onsdag 15. mai mottar finansminister Siv Jensen rapporten fra ekspertgruppen som har vurdert hvordan merverdiavgiften kan utformes enklere og med færre satser enn i dag. I den forbindelse inviterer vi til pressekonferanse.

Tid: Onsdag 15. mai kl. 12:30. Oppmøte senest kl. 12:15.
Sted:
 Finansdepartementet, Akersgata 40.

Påmelding til presse@fin.dep.no innen onsdag 15. mai kl. 10:00.

Ta med ID med bilde/pressekort ved oppmøte.

Overrekkelsen blir overført på nett-tv på regjeringen.no.

Bakgrunn 
Finansdepartementet satte i januar 2019 ned en ekspertgruppe som skulle vurdere hvordan merverdiavgiften kan utformes enklere og med færre satser enn i dag.

Gruppen ble bedt om å komme med minst en anbefaling som ikke påvirker statens inntekter fra avgiften og minst ett forslag som gir økte inntekter fra avgiften.

Den fikk også i oppdrag å vurdere om det å bruke ulike satser er den beste måten å ivareta hensyn som for eksempel inntektsfordeling, folkehelse og miljø.

Gruppen har bestått av:

  • Vibeke Hammer Madsen, tidligere administrerende direktør i Virke (leder)
  • Vidar Christiansen, professor emeritus, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo
  • Anders Mikelsen, førsteamanuensis, Institutt for rettsvitenskap og styring, BI

Les mer:

Nett-tv Overrekkelse av rapport om enklere merverdiavgift

Se sendingen her

Se sendingen her