Historisk arkiv

Flere medisiner blir gratis på blå resept

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Fra 1. januar 2014 vil pasienter som har gjennomgått stamcelletransplantasjon få forebyggende vaksiner på ny gratis. Pasienter som behandles for tuberkulose vil få dekket utgiftene til behandling av bivirkninger som oppstår under behandlingen.

Helse- og omsorgsdepartementet har fastsatt endringer i blåreseptforskriften som skal gjelde fra 1. januar 2014. Endringene innebærer at:

Stamcelletransplanterte pasienter kan få refundert forebyggende vaksiner mot flere sykdommer (revaksinasjon). Pasienter som får bivirkninger av tuberkulosebehandlingen vil få refusjon på blå resept for legemidler som skal behandle bivirkningene. Pasienter med behov for forbruksmateriell ved tuberkulosebehandling vil få refusjon på blåresept.

Vaksiner til stamcelletransplanterte pasienter

Etter en stamcelletransplantasjon er immunforsvaret alvorlig svekket og mange pasienter vil ha behov for å ta viktige forebyggende vaksiner på ny.

– Vi vet at en del pasienter har måttet betale full pris for å ta vaksiner på ny, mens andre har fått de gratis. Da er det en fare for at enkelte unnlater å vaksinere seg av økonomiske grunner. Å gjøre vaksinene gratis for denne pasientgruppen vil føre til likebehandling og er viktig for å forebygge smittsomme sykdommer hos den enkelte, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Det er om lag 300 personer hvert år som har gjennomgått stamcelletransplantasjon og som vil ha behov for å ta vaksiner på ny. Utgifter til dette er anslått til rundt en halv million kroner i året. Eksempler på vaksiner som nå blir gratis for denne pasientgruppen er: difteri, polio, kikhoste, meslinger, kusma, røde hunder, vannkopper og stivkrampe.

Gratis medisiner til pasienter med tuberkulose

Mange pasienter som behandles for tuberkulose opplever plagsomme bivirkninger ved behandlingen. Bivirkningene kan reduseres betraktelig med tilleggsbehandling. Behandling av tuberkulose er langvarig, med normal behandlingstid mellom seks og 24 måneder. Det er viktig at behandlingen fullføres for å helbrede pasienten, hindre smitte og forebygge resistens.

– Jeg mener at det er viktig at alle utgifter knyttet til behandling og forebygging av tuberkulose er gratis for pasientene. Slik sikrer vi at behandlingen gjennomføres, at pasienten blir frisk og ikke smitter andre, sier Høie.

Legemidler til behandling av bivirkninger som kvalme, kløe og smerter blir gratis for disse pasientene. Om lag 10 prosent av pasientene som behandles for tuberkulose rammes også av kroniske sår. Endringen i blåreseptforskriften innebærer også at forbruksmateriell, som for eksempel sårbehandlingsmateriell blir gratis for pasientene.

Forhåndsgodkjent refusjon for legemidler til behandling av bivirkninger ved tuberkulosebehandling trer i kraft når Legemiddelverket har fattet vedtak om forhåndsgodkjent refusjon for de aktuelle legemidlene. Refusjonsvedtak skal være fattet innen 1. mars 2014.

Helsedirektoratet vil bestemme hvilke produkttyper eller grupper innen forforbruksmateriell som kan skrives på blå resept.

Les den nye blåreseptforskriften på Lovdatas nettsider

Les brevet om endringene i blåreseptforskriften fra Helse- og omsorgsdepartementet

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter