Historisk arkiv

Kan få refundert behandling i utlandet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Pasienter vil nå kunne få refundert utgifter til sykehusbehandling i andre EØS-land. Dette er klart etter at Stortinget 16.desember samtykket til innlemmelse av pasientrettighetsdirektivet i EØS-avtalen.

- For pasienter med tilstander hvor det kun er mindre og begrensede fagmiljøer i Norge, vil det være av stor betydning å kunne få tilgang til medisinsk ekspertise i andre europeiske land, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Helse- og omsorgsdepartementet har i dag vedtatt forskriftsendringer som gir norske pasienter rett til å få refundert utgifter til sykehusbehandling mottatt i andre EØS-land uten at det stilles krav om forhåndsgodkjenning.

Dette innebærer at pasienter fritt kan motta sykehusbehandling i andre EØS-land, og deretter søke om refusjon av utgiftene i etterkant. Forutsetningen for å få dekket disse utgiftene er at helsehjelpen tilsvarer helsehjelp pasienten ville ha fått bekostet av det offentlige i Norge.

Refusjonen er også begrenset til hva helsehjelpen ville ha kostet det offentlige her i landet.

Pasienter som er vurdert å ha rett til spesialisthelsetjenester vil kunne søke om forhåndstilsagn fra HELFO. Forhåndstilsagnet skal avklare om pasienten har krav på å få refundert utgiftene til slik helsehjelp som pasienten ønsker å motta i et annet EØS-land. Videre skal forhåndstilsagnet fastsette det høyeste beløpet pasienten vil kunne få utbetalt. Forhåndstilsagnet vil dermed kunne bidra til å redusere den økonomiske risikoen for pasienten.

Forskriftsendringene trer i kraft 1. mars 2015.