Historisk arkiv

Nyheter

Reklamefrie tobakkspakninger fra 1. juli 2017

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

1. juli trer lovbestemmelsen om standardiserte tobakkspakninger i kraft. Formålet er å hindre at barn og unge begynner å røyke eller snuse.

Forskning viser at tobakkspakkenes utforming med utradisjonelle farger og designelementer fungerer som reklame.

–Vi vet at unge blir påvirket av utseendet på tobakkspakningene. Det er ingen som ønsker at barn og unge skal begynne med tobakk. Med reklamefrie pakninger setter vi en stopper for markedsføringen rettet mot de yngste blant oss, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Reguleringen innebærer at tobakkspakningene skal ha mørkegrønn farge og lik utforming. Skriften som angir merke og variant skal standardiseres. Produsentens logo og designelementer som farger og symboler skal ikke brukes verken på pakninger eller produkter.

Detaljerte forskriftsregler vil bli fastsatt før sommeren. Det vil komme unntak for enkelte produktgrupper som sigarer og pipetobakk. Industrien vil i en overgangsperiode få mulighet til å selge ut varelagrene sine og legge om produksjonen.

Standardiserte tobakkspakninger er allerede innført i Australia, England og Frankrike, og er på trappene i flere andre land.

Fra 1. juli vil det være forbudt å bruke e-sigaretter på steder der det i dag er røykeforbud. Det vil blant annet si i alle lokaler og på alle transportmidler hvor allmennheten har adgang og i arbeidslokaler.

Bakgrunnen er at eksponering for damp fra e-sigaretter vil kunne innebære helserisiko for enkelte sårbare grupper. Kommunene og Arbeidstilsynet vil føre tilsyn med forbudet på samme måte som de i dag gjør for røykeforbudet.

For nærmere informasjon om lovendringene se Prop. 142 L (2015–2016) Endringer i tobakksskadeloven (gjennomføring av direktiv 2014/40/EU og standardiserte tobakkspakninger)