Historisk arkiv

Ny rapport om miljøgifter i mat

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

I en ny rapport anbefaler Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, en betydelig lavere grense for hvor mye vi tåler å få i oss av miljøgiftene dioksin og dioksinlignende PCB.

EFSA-rapporten anbefaler en lavere grense for hvor mye vi tåler av miljøgiftene dioksin og dioksinlignende PCB. Dette er stoffer vi får i oss gjennom kostholdet, og avhenger av hva hver enkelt av oss spiser. Dette kan få konsekvenser for hvor mye vi bør spise av fettholdige matvarer. Samtidig peker EFSA på at mengdene av disse stoffene i mat og fôr har sunket i løpet av de siste 30 årene, takket være innsats fra offentlige myndigheter og industri.

–  Befolkningen skal få kunnskapsbaserte og godt dokumenterte råd for et trygt og sunt kosthold av myndighetene. Mattilsynet og Helsedirektoratet vil nå gå grundig gjennom den nye rapporten for å vurdere om den gir grunnlag for nye tiltak, sier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen.

Dette vil bli gjort i samarbeid med fagekspertisen ved Folkehelseinstituttet og Vitenskapskomiteen for mat og miljø. I tillegg vil Mattilsynet følge opp rapporten i EUs arbeidsgrupper der eventuelle endringer av grenseverdier vil bli behandlet.

 

Videre henvendelser om rapporten må rettes til Vitenskapskomitéen for mat og miljø.

 

Utfyllende informasjon om dioksiner og dioksinlignende PCB

Dioksiner og dioksinlignende PCB er miljøgifter som er fettløselige og lite nedbrytbare. På grunn av fare for helseskade reguleres de strengt i fôr og mat. Stoffene hoper seg opp i mennesker og dyr. Inntak over lang tid kan føre til nedsatt immunforsvar og redusert fruktbarhet.

Stoffene finnes i luft, jord og vann. Vi får hovedsakelig i oss disse stoffene gjennom kostholdet, og fettholdige næringsmidler er vår hovedkilde til disse miljøgiftene.

 

Bakgrunnsinformasjon 

Rapporten er en bestilling fra EU-kommisjonen til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet - EFSA. På bakgrunn av nye befolkningsstudier har EFSA gjennomført en ny risikovurdering av dioksiner og dioksinlignende PCB. EFSA har konkludert med at grensen for tolerabelt ukentlig inntak (TWI) for disse stoffene bør reduseres fra 14 til 2 pikogram TE (toksiske ekvivalenter) per kilo kroppsvekt per uke.

Tolerabelt ukentlig inntak (TWI) er en grense for hva vi mennesker tåler av en viss miljøgift, og er mer konkret den mengden man kan få i seg av en miljøgift hver uke, hele livet gjennom, uten at det er skadelig.

En overskridelse av TWI betyr ikke akutt helsefare, men kan bety at disse stoffene kan hope seg opp i kroppen og over tid gi helseskade.