Historisk arkiv

Utvider rekvireringsretten for helsesykepleiere og jordmødre

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet utvider rekvireringsretten for helsesykepleiere og jordmødre slik at også disse kan skrive ut prevensjon til unge under 16 år.

–Det er viktig at vi har en helsetjeneste som møter unges behov. Vi vil derfor sørge for at prevensjon blir lettere tilgjengelig for ungdom. Det vil også kunne bidra til å forebygge uønsket svangerskap, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Fra før er det kun leger som kan rekvirere prevensjon til unge under 16 år. Utvidelse av rekvireringsretten gjelder alle typer prevensjon. Personer under 16 år som mottar hormonell prevensjon fra helsesykepleier eller jordmor skal tilbys årlig samtale. Helsedirektoratet vil i løpet av høsten utvikle oppdatert veiledningsmateriell til helsepersonell.

Endringen er et tiltak i Handlingsplanen for fortsatt reduksjon i antall svangerskapsavbrudd 2020-2024. Endringen i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek trer i kraft 1. januar 2022.

Les forskriften