Historisk arkiv

Handlingsplan for fortsatt reduksjon i antall svangerskapsavbrudd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen har nå lagt frem sin handlingsplan for fortsatt reduksjon i antall svangerskapsavbrudd. Tiltakene i planen handler om å gi god informasjon og veiledning og gi bedre tilgang på prevensjon.

HOD-Handlingsplan.pdf