Historisk arkiv

Fortsatt bevæpning av politiet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Departementet vil samtykke til at Politidirektoratet (POD) får forlenge den midlertidige bevæpningen med åtte uker fra og med 7. juni. Det vil si til 2. august 2015.

Den midlertidige bevæpningen er et svar på en anmodning fra POD 11. mai i år. Bakgrunnen for anmodningen var en trusselvurdering fra PST der det fremgår at trusselbildet ikke er endret.

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP) har i dag redegjort for Stortinget om den midlertidige bevæpningen av politiet.

-På bakgrunn av de vurderinger som er gjort av PST og POD, har jeg kommet til at det ikke vil være forsvarlig av meg å avslå anmodningen om fortsatt midlertidig bevæpning av politiets innsatspersonell for en ny periode på åtte uker, sa justis- og beredskapsminister Anders Anundsen til Stortinget.

Justis- og beredskapsdepartementet har bedt POD om å utarbeide tiltak for å redusere behovet for fortsatt bevæpning, og har understreket at bevæpning skal bygge på en løpende vurdering av risiko og sårbarhet.

-Som en forutsetning for fortsatt bevæpning vil jeg be Politidirektoratet sikre at det enkelte politidistrikt har utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyser som tilsier at det er behov for bevæpning av uniformert innsatsmannskaper, sier Anundsen.

Justis- og beredskapsministeren har ved to anledninger orientert Den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen om trusselsituasjonen som begrunner midlertidig bevæpningen av politiet.