Historisk arkiv

Stjørdal får pris for arbeid mot vold i nære relasjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Stjørdal kommune er tildelt årets pris for samarbeid og samordning i arbeidet mot vold i nære relasjoner. Kommunen skiller seg ut ved å være kreativ, nytenkende og uredd, og har i tillegg bygget opp et godt samarbeid med politiet.

Prisvinnerne Ole Hermod Sandvik, Kari Christensen og Sissel Overvik Holmberg sammen med statssekretær Brein-Karlsen
Prisvinnerne Ole Hermod Sandvik, Kari Christensen og Sissel Overvik Holmberg sammen med  statssekretær Brein-Karlsen (foto JD)

Prisen er på 250 000 kroner, og deles ut til samarbeidsprosjekt som har som mål å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner. Det er fjerde året prisen deles ut. 

– Stjørdal kommune har på strategisk og operativ nivå arbeidet helhetlig og systematisk for å forebygge vold i nære relasjoner. Jeg håper prisen bidrar til å styrke det forebyggende arbeidet i Stjørdal, og at den vil være til inspirasjon for andre kommuner, sier statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Vidar Brein-Karlsen (FrP).

Gjennom Justis- og beredskapsdepartementets forum for arbeid mot vold i nære relasjoner, ble det foreslått 14 kandidater til prisen. Etter en samlet vurdering har departementet valgt å trekke frem tre kandidater. Foruten prisvinner Stjørdal vil departementet trekke frem Mosseregionen for deres høyt prioriterte og godt forankrede handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Opprettelsen av Babettes hus – et krisesentertilbud for kvinner i aktiv rus – trekkes frem som et godt tiltak i Kristiansand kommune og et eksempel til etterfølgelse.