Historisk arkiv

Organiseringen av brannvesenet må sees i en større sammenheng

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har i dag offentliggjort to evalueringsrapporter, om brannene i Lærdal, Flatanger og Frøya og om brannen i Gudvangatunnelen.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har i dag offentliggjort to evalueringsrapporter, om brannene i Lærdal, Flatanger og Frøya og om brannen i Gudvangatunnelen.

Ifølge DSB viser rapportene blant annet at behovet for en omorganisering av brann- og redningsvesenet i Norge er stadig mer presserende.

– Justis- og beredskapsdepartementet mener evalueringen er et viktig bidrag til vurderingen av fremtidens brannvesen, men organiseringen av brann- og redningsvesenet må sees i et større perspektiv. Blant annet må vi se dette i sammenheng med Brannstudien som er til behandling i departementet, og med den kommende politireformen. Regjeringen har også bestilt en ekstern gjennomgang av brannene i vinter, hvor også DSBs rolle vil bli vurdert. Det er for tidlig å konkludere med hvordan fremtidens brann- og redningsberedskap vil se ut, men det er viktig å sikre et best mulig tilbud, sier statssekretær Himanshu Gulati (FrP).

Les rapportene på DSBs nettsider.