Historisk arkiv

Innstramninger i utlendingsloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

– De første innstramningene fra lovendringene i sommer ble iverksatt allerede i slutten av august. Nå er vi klare for å iverksette enda flere av innstramningene, sier innvandrings- og inkluderingsminister Sylvi Listhaug (FrP).

Følgende innstramninger trer i kraft 1. oktober 2016:

  • Vedtak om å nekte realitetsbehandling av en asylsøknad (blant annet som følge av at vedkommende har fått asyl eller beskyttelse i annet land) kan iverksettes straks dersom det er åpenbart at det er grunnlag for å nekte realitetsbehandling. Det må ikke lenger gis noen særskilt frist for å begjære utsatt iverksetting av vedtaket.
  • En søknad om permanent oppholdstillatelse kan nå avslås dersom det foreligger tungtveiende, innvandringsregulerende hensyn.
  • Utlendingsloven legger til rette for utvidet opptak, lagring og bruk av fingeravtrykk og ansiktsfoto i identifiseringshensikt. Loven legger dermed til rette for at utlendingsmyndighetene i praksis utvikler kapasitet til å oppta fingeravtrykk og ansiksfoto av alle som søker oppholdstillatelse, og at det kan foregå lagring og sammenligningssøk i større grad enn i dag.
  • Det foretas en innstramning i internfluktvurderingen i asylsaker.  

    – Dette er gode tiltak som er viktige å sette i kraft selv om vi nå har fått kontroll på asylankomstene. I tillegg gjør det oss bedre forberedt dersom vi skulle oppleve en ny situasjon med masseankomster, sier Listhaug.