Historisk arkiv

Nasjonalt risikobilde 2015: Matbåren smitte og skoleskyting

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Nasjonalt risikobilde 2015 beskriver to nye scenarioer som det norske samfunnet bør planlegge for: matbåren smitte og skoleskyting. – Det har ikke vært tilfeller av skoleskyting i Norge, men vi har hatt utbrudd av matbåren og vannbåren smitte. Vi må være forberedt og analysene gir et godt grunnlag, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

I arbeidet med Nasjonalt risikobilde analyserer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap svært alvorlige hendelser samfunnet bør kunne forebygge og håndtere konsekvensene av. De to nye delrapportene gir sammen med 2014-versjonen oversikt over totalt 22 scenarioer. 

– Vi må kjenne risikobildet for å kunne sørge for god beredskap, sier Anundsen. Rapportene vil nå bli sendt til relevante departementer og underliggende virksomheter. 

Under scenarioet «skoleskyting» er det foretatt en risikoanalyse av skyting på en videregående skole på et mindre sted i Norge. Analysen peker på mulige tiltak som både skoler, kommuner, fylkeskommuner og sentrale myndigheter kan iverksette for å redusere risikoen. 

Scenarioet "Matbåren smitte" analyserer et alvorlig E.coli- utbrudd der flere barnehagebarn og eldre blir syke, og nasjonale myndigheters håndtering av situasjonen.   Analysen peker på mulige tiltak som myndighetene kan iverksette for å styrke overvåkningen av mat- og vannbårne sykdommer, og at samordningen og kommunikasjonen mellom nasjonalt, regionalt og lokalt nivå og mot befolkningen kan styrkes ytterligere. 

Nasjonalt risikobilde hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap