Historisk arkiv

Økt støtte til Hellas

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

– Situasjonen i Hellas er prekær, og det trengs økt internasjonal støtte for å avhjelpe migrasjonssituasjonen. Nå øker Norge vår innsats for å bedre registreringsarbeidet, styrke redningsarbeidet i Egeerhavet og for å ivareta migranters behov for mat og vann, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP). Hun besøker i dag øya Lesvos.

Norge bevilger 30 millioner kroner til ekstraordinære tiltak for å avhjelpe migrasjonssituasjonen i Hellas. Midlene fordeles slik:

• 15 millioner kroner skal gå til FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) for å bedre forholdene for mennesker på flukt. UNHCR har en sentral rolle både humanitært og i arbeidet med å sikre at asylsystemet i Hellas følger internasjonale og EU standarder. UNHCRs arbeid med å bistå i registreringen og identifisering av nyankomne flyktninger og migranter er særdeles viktig både med hensyn til returmuligheter og av sikkerhetsmessige grunner.

• 10 millioner går til Redningsselskapets arbeid for å redde liv i Egeerhavet.

• 5 millioner kroner skal gis til Kirkens Nødhjelp og deres samarbeidspartnere (for vann-, sanitær- og matsikkerhetsprosjekter) 

 Det er stor usikkerhet knyttet til migrasjonssituasjonen, og den utvikler seg nærmest daglig. Vi får hjulpet langt flere med konkrete virkemidler der migrantene er. Norge bidrar allerede sterkt i dette arbeidet med blant annet personell, 1 000 køyesenger til mottak i Hellas, og med fartøyene Siem Pilot og Peter Henry von Koss, som har reddet nær 20 000 menneskeliv. Nå har vi fordelt 30 millioner for å styrke innsatsen ytterligere, sier Listhaug.