Historisk arkiv

Presseinvitasjon

Koronasituasjonen: Pressekonferanse med justisministeren og helseministeren onsdag 10. februar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland og helse- og omsorgsminister Bent Høie inviterer til pressekonferanse om koronasituasjonen i morgon, onsdag 10. februar klokka 13:00. Helsedirektør Bjørn Guldvog og avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, Line Vold, vil også vere til stades.

Nett-tv Koronasituasjonen: Pressekonferanse med justisministeren og helseministeren onsdag 10. februar

Sjå sendinga her

Sjå sendinga her

Pressekonferansen overførast direkte på regjeringa.no.

Stad: Marmorhallen, Klima- og miljødepartementet, Kongens gate 18.

Oppmøtetid: Klokka 12:45. Ta med gyldig pressekort og ID.

Presse som ikkje har anledning til å møte opp kan sende inn spørsmål til JDinfo@jd.dep.no med teksten PK 1002 i emnefeltet.

Spørsmål må vere oss i hende seinast klokka 13:15. Avsenderadressa må være registrert hos eit mediehus eller det må oppgis frilansoppdrag. Vi kan dessverre ikkje garantere at alle spørsmål blir stilte i pressekonferansen.

Pressekontaktar

For justis- og beredskapsministeren: Kommunikasjonsrådgjevar Andreas Skjøld-Lorange, 481 61 227

For helse- og omsorgsministeren: Kommunikasjonsrådgjevar Per Aubrey Bugge Tenden, 900 91 062.

Om sendinga

Pressekonferansen blir filma av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). Du kan følgje den direkte på www.regjeringa.no. Der kan også videofila lastas ned i etterkant. DSS distribuerer som vanleg publiseringspunkt til medier som vil sende pressekonferansen direkte. Kontaktperson for dette nås på telefon 22248845 eller dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønskjer å byggje inn nett-tv-sendinga på sine nettsider kan bruke følgande embedkode: <div id='wowza_player'></div><script id='player_embed' src='//player.cloud.wowza.com/hosted/xbpcnkps/wowza.js' type='text/javascript'></script>

Tiltak for å hindre spreiing

Departementa og SMK har innført eigne tiltak for å hindre smittespreiing. Det kan derfor ved stor pågang vere aktuelt å be presse følgje pressekonferansen digitalt.

Sjå Folkehelseinstituttet sine nettsider for meir informasjon om smittevern.