Historisk arkiv

Lettelser i innreiseregler for familie- og kjærestebesøk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Fra og med 5. juli åpnes det for innreise for flere utlendinger bosatt i utvalgte land fra EUs tredjelandsliste som Folkehelseinstituttet har vurdert.

Dette gjelder utlendinger som har følgende relasjon til en person bosatt i Norge:

  • Voksne barn og stebarn og foreldre og steforeldre til voksne barn/stebarn
  • Besteforeldre, stebesteforeldre, barnebarn og stebarnebarn
  • Kjærester over 18 år og kjæresters mindreårige barn. Kjæresteforholdet må ha vart i minimum ni måneder og partene må ha møtt hverandre fysisk tidligere.

Fra midnatt, natt til 5. juli er disse personene unntatt fra innreiseforbudet. De må følge gjeldende regler om karantene og testing, slik som å teste seg før ankomst, teste seg på grensen og være i innreisekarantene.

Adgangen til innreise for kjærester forutsetter at man har fått forhåndssamtykke til slikt kjærestebesøk. Dette skjer gjennom en søknad til Utlendingsdirektoratet (UDI). Søknadsordningen er helautomatisert og uten gebyrer. Det er ikke klageadgang for personer som får avslag.

Allerede i dag er det anledning til innreise for nærere familiemedlemmer, slik som ektefelle/samboer og mindreårige barn.

Her er listen over land og territorier på EUs tredjelandsliste som FHI anser kan ha noe mildere innreiseregler enn andre:

Australia

Israel

Japan

Libanon

New Zealand

Nord-Makedonia

Serbia

Sør-Korea

Taiwan

USA

Singapore

 

Les mer om innreise til Norge her