Historisk arkiv

Historisk arkiv

Norsk sjef for FN-politiet i Sør-Sudan

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Tidligere politimester Christine Fossen er utnevnt til stillingen som sjef for politiet (Police Commissioner) i FN-operasjonen i Sør-Sudan (UNMISS). UNMISS er FNs største fredsbevarende operasjon. Stillingen som Police Commissioner innebærer ledelse av 1908 politimenn og -kvinner i til sammen 10 regioner over hele Sør-Sudan.

Tidligere politimester Christine Fossen er  utnevnt til sjef for UNMISS
Tidligere politimester Christine Fossen, nyutnevnt sjef for politiet (Police Commissioner) i FN-operasjonen i Sør-Sudan (UNMISS). Foto: Politidirektoratet

– Det var flere godt kvalifiserte søkere, og det er svært gledelig at FN valgte Christine Fossen til denne sentrale lederstillingen. Det viser at norsk politi har høy tillit. Utnevnelsen av Fossen er også et viktig bidrag til å styrke kvinneandelen i ledelsen av fredsoperasjonene, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Fossen har siden 2019 vært spesialrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet. Hun er utdannet jurist, og startet sin karriere i politiet i 1990. Hun har vært i politi- og påtalemyndighet i totalt 28 år og har vært i seks ulike politidistrikt. 19 av årene har hun vært politimester. Fossen har også vært Head of Mission i TIPH, Temporary Mission of Hebron. Hun har også gjennomført Forsvarets høyskoles sjefskurs og UN Senior Mission Leader Course.

– Det er ikke hverdagskost at ledere i norsk politi går inn i stillinger på så høyt nivå i FN. Vi ønsker Christine Fossen lykke til med en spennende og viktig oppgave, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Hovedformålet med politiets deltakelse i FNs fredsoperasjoner er å bidra til å styrke kapasiteten til politiet i vertslandet, og derigjennom også til utviklingen av en bærekraftig rettsstat.

Norsk politi tjenestegjør i dag i fire av FNs fredsoperasjoner; i Colombia (UNVMC), Mali (MINUSMA) og Sudan (UNITAMS), i tillegg til Sør-Sudan.

Mer om UNMISS’ politiavdeling her: UN Police | UNMISS (unmissions.org)