Historisk arkiv

Seminar om Campusutvikling 2.0:

Nye læringsarealer i eksisterende og nye undervisningsbygg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet og Statsbygg har invitert ledelsen ved universiteter og høyskoler til seminar om campus som virkemiddel for kvalitet i høyere utdanning.

Inviterte eksperter, forskere og ledere fra inn- og utland vil dele kunnskap og belyse problemstillinger knyttet til endringer av fysiske læringsmiljøer og bruken av dem.  Seminaret er en oppfølgning av seminaret som ble avholdt i departementet i mai i 2017 om "Campusutvikling- akademia og fysiske omgivelser i endring" og er en oppfølgning av regjeringens politikk for universitets- og høyskolebygg i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.

Nett-tv Seminar om campusutvikling

Se sendingen her

Se sendingen her

Fra programmet:

Noemi Katznelson fra Aalborg Universitet vil gi et innblikk i hvilke trender som trolig vil påvirke fremtidens student.

Rektor ved ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Erik Knudsen, har tidligere jobbet med å utvikle og operasjonalisere en campusstrategi for UCL. Nå står han som rektor for to større nylig fusjonerte profesjonshøyskoler med mange strategiske overveielser om sitt fremtidige campuslandskap.

Sølvi Lillejord fra Kunnskapssenteret for utdanning vil fortelle forskningen sier om campusutforming for studentaktiv læring.

Marij Veuglers vil dele sin erfaring rundt campusutvikling og innovative læringsareal. Paolo Haaland Scarbocci fra Universitetet i Stavanger vil fortelle om hvordan fysisk utforming påvirker effekt og bruk av digitale læringsverktøy.

I tillegg vil 6 institusjoner dele sin lærdom fra ulike prosesser knyttet til bygg og strategisk campusutvikling.

Statsråd Iselin Nybø innleder seminaret.

Følg seminaret fra 09.00-14.00 på nett-tv.