Historisk arkiv

Gir råd for sommeravslutninger i skoler og barnehager

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

– Jeg unner alle barn og elever en sommeravslutning. Nå kommer vi med klare råd til hvordan det kan gjøres på en trygg måte, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby. Helsemyndighetene publisert råd og veiledning på sine sider om hvordan avslutningene kan arrangeres innenfor dagens regler.

Skole- og barnehageavslutninger arrangeres vanligvis av foreldrene. Fra barnehage til videregående er det et stort spenn og det er forskjellig hvordan man ønsker å gjennomføre avslutningene.

For de minste barna og elevene kan hele kohorten samles med et nødvendig antall voksne. For elever i ungdomsskolen og videregående skole, er det strengere.

– Jeg forstår godt at både barn, foreldre, elever og ansatte ønsker å en avslutning etter enda et krevende barnehage- og skoleår. Spesielt dem som nå går sitt siste år i barnehagen eller skolen. Vi må fortsatt følge reglene og rådene som gjelder, så det blir en fin slutt på skoleåret, sier Melby.

Råd for skole- og barnehageavslutninger

  • Hele kohorten fra barneskole eller barnehage kan samles til egen avslutning for barna og med et nødvendig antall voksne som tilretteleggere. For de minste barna, kan det være nødvendig å ha med en voksen per barn.
  • Vitnemålsavlslutninger for 10. trinn eller 3. trinn på videregående skole (VGS), samt seremoni for utdeling av fag- og svennebrev, kan sammenlignes med et kulturarrangement der publikum (foreldre) sitter på faste, tilviste plasser.
  • Hvis skolen er arrangør, kan slike seremonier gjennomføres i trygge rammer på lik linje med kulturarrangement. Da kan man samle inntil 200 personer innendørs hvis det er plass i lokalet og det ikke er strengere bestemmelser i kommunen. I slike tilfeller er det kun selve vitnemålsutdelingen som regnes som arrangement.