Historisk arkiv

Historisk arkiv

Norskopplæring på arbeidsplassen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Flere bør få mulighet til å få norskopplæring på arbeidsplassen. Regjeringen legger nå til rette for at bedrifter kan få midler til å gjennomføre slik opplæring.

– Det å kunne norsk er en forutsetning for å kunne ta del i norsk samfunns- og arbeidsliv. Derfor vil jeg gi flere mulighet til å lære seg norsk samtidig som de er i jobb, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) er en tilskuddsordning hvor bedrifter kan søke offentlige midler til å gi opplæring i grunnleggende ferdigheter til sine ansatte. I dag omfatter ikke ordningen støtte til norskopplæring, men dette endrer regjeringen nå.

– Vi ser at det er et udekket behov for norskopplæring i arbeidslivet, sier Røe Isaksen.

For arbeidsinnvandrere er hovedregelen i dag at de selv eller deres arbeidsgivere må betale norskopplæringen. Kunnskapsministeren signaliserte ved lønnsoppgjøret i 2014 at han ville vurdere muligheten for å stimulere til mer norskopplæring i arbeidslivet.

I samarbeid med Byggenæringens Landsforbund, Norsk Industri og Fellesforbundet har Vox på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet kartlagt behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere i byggenæringen og industrien.

– 40 prosent av bedriftene tilbyr de ansatte norskopplæring i dag. Det er også en del bedrifter som sier at manglende norskkunnskaper hos de ansatte bidrar til at bedriften blir mindre effektiv, sier Røe Isaksen.

Det er på bakgrunn av funnene i kartleggingen at Regjeringen nå også vil inkludere norskopplæring til å inngå i BKA.

Det er Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, som administrerer BKA-ordningen. Vox lyser ut midler til norskopplæringen som en del av BKA-ordningen allerede 1. september.

Rapport – Norsk på arbeidsplassen.pdf