Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Norsk på arbeidsplassen

Kartlegging av byggenæringen og industriens vurderinger

En kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere i byggenæringen og industrien.

Rapporten er resultatet av en kartlegging av byggenæringen og industriens vurderinger av arbeidsinnvandreres språkkompetanse, samt deres holdninger til opplæring.

Kartleggingen viser at det eksisterer et behov for norskopplæring av arbeidsinnvandrere i disse næringene. Bedriftene synes det er viktig at deres ansatte arbeidsinnvandrere har gode ferdigheter i norsk. Samtidig er de i mindre grad tilfreds med norskferdighetene til arbeidsinnvandrere. Videre er det noen bedrifter som oppgir at de opplever effektivitetstap knyttet til manglende norskkunnskaper.

Behovet for opplæring synes å være større blant bygge- og anleggsbedriftene enn blant industribedriftene. Forskjell i behov basert på andre variabler, som bedriftsstørrelse og geografi, er mer utydelig.
Kartleggingen er gjennomført av Vox på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.


Rapporten er publisert i en tekstversjon uten designelementer. Den vil bli oppdatert med designmessig utforming i løpet av kort tid.

Norsk på arbeidsplassen.pdf