Forsiden

Historisk arkiv

Statsbygg får i oppdrag å planlegge samlokalisering av Samisk videregående skole og Beaivváš

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen har besluttet å legge samlokalisering av samisk videregående skole og det samiske teateret i Kautokeino til grunn for videre planlegging. Nå gis oppdraget til Statsbygg om å foreta videre avklaringer av prosjektet.

– Jeg er glad for vi nå har fått en avklaring om veien videre for den videregående skolen og at den skal samlokaliseres med det samiske teatret Beaivváš. For språkfagene vil det kunne være en styrke å møte de samiske språkene i mer synlige former som skuespill. Andre læreplanmål vil også kunne oppfylles gjennom samarbeid med teatret, eksempelvis lage kostymer eller rekvisitter for de som går på industriell teknikk eller bygg og anlegg. Dette vil også kunne bedre rekrutteringen til skolen, og det ønsker vi å støtte opp om, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner.

Både skolen og Beaivváš har lenge hatt behov for nye bygg. En samlokalisert løsning vil gi teatret og skolen gode muligheter for å dra nytte av hverandre og for å styrke samisk kultur og språk.

– Et felles bygg vil kunne føre til en vitalisering av både skolen og teateret, og gi tilbudene en annen kraft enn i dag. Beaivváš er en av Norges nasjonale teaterinstitusjoner. Det er derfor viktig å legge til rette for gode og fremtidsrettede løsninger. Mitt håp er at vi med dette får hentet ut det potensial teatret ser for rekruttering av unge, samisktalende skuespillere, sier kulturminister Trine Skei Grande.

Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš ble først etablert som en frigruppe i 1981. I 1987 ble Beaivváš stiftet som aksjeselskap og kulturinstitusjon, i 1991 ble teateret lagt inn som fast post på det norske statsbudsjettet, og i 1993 ble Beaivváš definert som en av Norges nasjonale teaterinstitusjoner.

Samisk videregående skole og reindriftsskole har røtter tilbake til 1952, da Statens heimeyrkesskole for samer ble opprettet. I 1988 ble denne skolen slått sammen med Statens reindriftsskole. Den samiske videregående skolen i Kautokeino er den eneste som gir tilbud i de samiske studietilbudene reindrift, duodji og arktiske matfag. 

– Et nytt fellesbygg i Kautokeino vil kunne gi positive ringvirkninger for hele det samiske samfunnet. Det er viktig og berikende for Norge å ta vare på samiske språk, samisk kultur og tradisjoner. Både skolen, teatret, kommunen og Sametinget er positive til en samlokalisering, det har også vært viktig i denne saken, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Bilde av tre statsråder på Samenes hus i Oslo
Lene Hansen, styreleder i Beaivváš, Henrik Olsen (Sametingsrådet), kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner, kulturminister Trine Skei Grande, kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland og Mikkel Eskil Mikkelsen (Sametingsrådet) Foto: KD