Historisk arkiv

Elever i videregående som mobber kan bli tvangsflyttet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen foreslår at elever som mobber kan bli tvangsflyttet til en ny videregående skole. – Vi må sikre alle elever et trygt og godt skolemiljø. Pålagt skolebytte skal kun være en siste utvei i de aller mest alvorlige tilfellene, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner. Lovforslaget er ett av flere lovforslag kunnskapsministeren nå sender til Stortinget.

I regjeringens forslag til endringer i opplæringsloven blir det foreslått at man skal kunne flytte elever i videregående mot elevens og foreldrenes ønske når hensynet til medelevene krever det. Dette er allerede mulig i grunnskolen.

– Pålagt skolebytte skal ikke være en enkel løsning, men jeg mener det bør være mulig å pålegge elever å bytte skole når hensynet til andre elever tilsier det, sier Sanner.

Overgrepsdømte kan ikke bli ansatt i videregående skole

Regjeringen foreslår også et forbud i videregående skoler og folkehøgskoler mot å ansette personer som er dømt for seksuelle overgrep mot mindreårige. Dette forbudet gjelder i dag i grunnskolen, men ikke videregående.

– Ungdom i videregående skole skal kunne ha tillit og gode og trygge relasjoner til alle skolens ansatte. Forbud mot ansettelse vil gjelde dersom man er dømt for seksuelt overgrep mot mindreårige og dette er registrert på politiattesten. Vi mener hensynet til barn og unge i denne sammenhengen veier tyngre enn straffedømtes mulighet til å jobbe i skolen, sier Sanner.

Kommunene må tilby gratis leirskole til alle elever

Det tredje lovforslaget som sendes til Stortinget handler om leirskole. Om lag 20 prosent av elevene i grunnskolen har i dag ikke tilbud om leirskole. Nå ønsker regjeringen at det skal være plikt for kommunene til å tilby leirskoleopphold eller annen skoletur med overnatting som en del av grunnskoleopplæringen.

– Noen kommuner sier i dag nei til tur og legger opp til at foreldre og elever selv må finansiere en tur gjennom loddsalg, dugnader og gaver. Det ønsker vi ikke. Vi vil sikre at alle elever får reise på skoletur i løpet av grunnskolen – uavhengig av foreldres inntekt og hvilken kommune man vokser opp i, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

I dag er det opp til hver enkelt skoleeier om de ønsker å tilby leirskoleopphold eller annen skoletur med overnatting.

Det sendes også forslag om å tydeliggjøre retten til opplæring i kvensk språk i grunnskolen. Dette er en oppfølging av regjeringens Målrettet plan for kvensk språk 2017–2021.

Regjeringen foreslår også å lovfeste en rett for alle organisasjonene i det nasjonale Samarbeidsrådet for fag- og yrkesopplæring, til å være representert i de fylkeskommunale yrkesopplæringsnemdene.