Historisk arkiv

Parisavtalen ratifiseres i år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Regjeringen la fredag 29. april fram en proposisjon om samtykke til at Norge går med i den nye internasjonale klimaavtalen. – Dette gjør det mulig for Stortinget å ratifisere Parisavtalen før sommeren, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen undertegnet Parisavtalen på vegne av Norge i FN i New York 22. april 2016. Foto: Klima- og miljødepartementet.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen undertegnet Parisavtalen på vegne av Norge i FN i New York 22. april 2016. Foto: Klima- og miljødepartementet.

– Vi skal være en pådriver for at flest mulig tiltrer Parisavtalen raskest mulig. Det er nødvendig for at avtalen skal tre formelt i kraft - og dermed for å sikre at landene bindes rettslig til klimaavtalens forpliktelser, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Arbeider for tidlig ikrafttredelse

Norge var medarrangør på en konferanse i FN for å oppmuntre til tidlig ikrafttredelse av klimaavtalen. FNs generalsekretær Ban Ki-moon og USAs utenriksminister John Kerry var blant deltakerne. Foto: Klima- og miljødepartementet.

Norge var medarrangør på en konferanse i FN 22. april for å oppmuntre til tidlig ikrafttredelse av klimaavtalen. FNs generalsekretær Ban Ki-moon og USAs utenriksminister John Kerry var blant deltakerne. Foto: Klima- og miljødepartementet.

– Det er viktig at klimaspørsmålet er høyt på den internasjonale dagsorden. Vi må sikre rask oppfølging i hvert enkelt land av det vi ble enige om i Paris i fjor. Det er gledelig at de to største utslippslandene leder an. USA sier de vil tiltre avtalen i år. Kina lover å ratifiserte før G20-møtet de er vertskap for i september, sier Vidar Helgesen.

Mange land ratifiserer i år

Parisavtalen vil tre i kraft når 55 land med 55 prosent av de globale utslippene av klimagasser har ratifisert avtalen. Under seremonien i New York 22. april ratifiserte 15 land avtalen, for det meste små øystater.

De 15 som har ratifisert så langt, representerer 0 prosent av verdens utslipp av klimagasser. Med Norge blir tallet 0,1 prosent.

Ytterligere om lag 20 land indikerte at de ville bli del av klimaavtalen i 2016. Disse landene utgjør nesten 50 prosent av verdens utslipp av klimagasser.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og USAs nye klimaforhandler Jonathan Pershing diskuterte oppfølging av Parisavtalen i New York. Foto: Klim- og miljødepartementet.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og USAs nye klimaforhandler Jonathan Pershing diskuterte oppfølging av Parisavtalen i New York. Foto: Klima- og miljødepartementet.