Historisk arkiv

Signerte Parisavtalen i New York 22. april

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen signerte Parisavtalen om klima på vegne av Norge i FN i New York 22. april, sammen med 174 andre land.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen signerer Parisavtalen om klima på vegne av Norge i FN i New York 22. april. Foto: Bjørn Stuedal.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen signerte Parisavtalen i New York 22. april 2016. Foto: Bjørn Stuedal.

Klimaavtalen fra Paris trer i kraft når minst 55 parter, som representerer minst 55 prosent av de globale klimautslippene, har ratifisert avtalen.

– Parisavtalen overrasket en hel verden med sin visjon om en klimanøytral framtid. Jeg reiser til New York som teknologi- og klimaoptimist. Fra norsk side legger vi opp til rask ratifikasjon etter at jeg nå har signert avtalen, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Vinner i lavutslippssamfunnet

175 land signerte klimaavtalen i FN i New York 22. april. Aldri før har så mange land undertegnet en internasjonal avtale samme dag. Signeringen er åpen fram april neste år.

– Norge skal bli en vinnernasjon i lavutslippssamfunnet. I forrige uke redegjorde jeg i Stortinget for at dette målet bare kan nås gjennom en storstilt satsning på forskning, innovasjon og teknologiutvikling. Det er Regjeringens første prioritet i klimapolitikken. Norges rolle som klima- og miljønasjon er viktig. Men skal verdens klima reddes, trenges en global dugnad, sier Vidar Helgesen.

Store utslippsland som Kina og USA, har varslet at de vil ratifisere Parisavtalen i løpet av året. Utenriksminister John Kerry signerte avtalen på vegne av USA 22. april. Visestatsminister Zhang Gaoli undertegnet for Kina, president François Hollande for Frankrike. 

Bilder fra signeringen av Parisavtalen