Historisk arkiv

Norge har ratifisert Parisavtalen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Norge har nå ratifisert den nye internasjonale klimaavtalen fra Paris. Vi er blant de første landene som formelt slutter oss til Parisavtalen.

Norges ratifikasjonsdokumentet er trygt deponert i FNs hovedkvarter i New York.

– Vi tar sikte på felles gjennomføring med EU for å nå klimamålene for 2030. Det gir oss et solid, forpliktende og forutsigbart europeisk regelverk å basere oss på når vi skal gjennomføre målet vårt om 40 prosent reduksjon i utslippene av klimagasser, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

I tillegg til Norge, har Somalia, Palestina og 15 mindre øystater så langt ratifisert Parisavtalen. Til sammen står disse landene for rundt 0,2 prosent av verdens globale utslipp. 177 land har signert avtalen. Kart: Nyhetsgrafikk.no.

I tillegg til Norge, har Somalia, Palestina og 15 mindre øystater så langt ratifisert Parisavtalen. Til sammen står disse landene for 0,18 prosent av verdens globale utslipp. 177 land har signert avtalen. Kart: Nyhetsgrafikk.no. Last ned PDF-versjon av kartet

Forhindre klimaendringer

Parisavtalen styrker det globale samarbeidet på klimaområdet og landenes innsats for å forhindre farlig, menneskeskapte klimaendringer. Den trer i kraft når minst 55 land – som til sammen står for minst 55 prosent av de globale utslippene av klimagasser – har sluttet seg til avtalen.

– Norge er en pådriver for at flest mulig land tiltrer Parisavtalen raskest mulig, slik at den formelt kan tre i kraft, En rask ikrafttredelse gjør at landene tidlig gjennomfører de viktige klimatiltakene i avtalen, sier Vidar Helgesen.

Store land ratifiserer senere i år

USA, Kina og Brasil er blant de store utslippslandene som forventes å tiltre Parisavtalen allerede i år. Ytterligere land har også indikert at de i år vil bli en del av avtalen. Til sammen utgjør disse landene en stor del av verdens utslipp av klimagasser.

– Til tross for at Norge står for en svært liten del av verdens utslipp, gjør Norge en kraftig innsats i arbeidet med å begrense farlige menneskeskapte klimaendringer. Spesielt arbeidet med regnskogsinitiativet REDD+ får skryt internasjonalt, sier Vidar Helgesen.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen signerte Parisavtalen på vegne av Norge i New York 22. april i år, sammen med 174 andre land. Aldri før har så mange land samlet seg om signeringen av en internasjonal avtale den første signeringsdagen. Nå har Norge også ratifisert klimaavtalen. Foto: KLD.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen signerte Parisavtalen på vegne av Norge i New York 22. april i år, sammen med 174 andre land. Aldri før har så mange land samlet seg om signeringen av en internasjonal avtale den første signeringsdagen. Nå har Norge også ratifisert klimaavtalen. Foto: Klima- og miljødepartementet.

Parisavtalen

  • Vedtatt 12. desember 2015. Formålet er å holde den globale oppvarmingen godt under 2 grader og tilstrebe å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader.
  • Skal også bidra til å øke evnen til å tilpasse seg skadevirkningene av klimaendringene og sikre finansiering av en lavutslippsutvikling.
  • Trer i kraft når minst 55 land – som til sammen står for minst 55 prosent av de globale utslippene av klimagasser – har sluttet seg til avtalen.
  • Til nå har 177 land undertegnet avtalen og 18 land har sluttet seg til den den.