Historisk arkiv

Søknader om genmodifiserte organismer (GMO)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet har fått en rekke faglige vurderinger fra Miljødirektoratet om søknader for genmodifiserte organismer (GMO) det siste året. Vi tar sikte på å sluttbehandle flere av sakene i løpet av året.

Klima- og miljødepartementet forbereder nå sluttbehandlingen av flere saker etter genteknologiloven, blant dem er maislinjene 1507 og MON810, rapslinjene Ms8, Rf3 og Ms8xRf3 og fire nelliker med endret blomsterfarge.

Skal ikke gi helse- og miljømessige skadevirkninger

Hovedformålet med den norske genteknologiloven er å sikre at framstilling og bruk av genmodifiserte organismer ikke fører til helse- og miljømessige skadevirkninger.

Samtidig skiller genteknologiloven seg fra lovgivningen i de fleste andre land ved at også samfunnsnytte, bærekraftig utvikling og etikk skal tillegges vesentlig vekt.

Restriktiv holdning til genmodifiserte organismer

Norge har lenge hatt en restriktiv holdning til genmodifiserte organismer. Skiftende regjeringer har fått bred støtte til denne linjen fra landbruksnæringen og forbruker- og miljøorganisasjoner.

Departementet ser at en stor gruppe forbrukere i Norge er skeptiske til genmodifiserte organismer, med mindre bruken fører til en helse- eller miljøgevinst. Dette inntrykket blir ytterligere forsterket ved at Rema, Coop og NorgesGruppen varsler at de nå vil samarbeide om å holde genmodifiserte varer borte fra hyllene.