Historisk arkiv

Nyheter

Ny NOx-avtale godkjent av ESA

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har godkjent at Norge fortsatt gir fritak for avgift på utslipp av nitrogenoksider (NOx). Vedtaket gjelder bare for virksomheter som slutter seg til miljøavtalen om å redusere utslippene.

– Jeg er svært fornøyd med at ESA igjen har godkjent den norske NOx-løsningen. Avtalen gir oss et viktig virkemiddel for å kontrollere utslippene i årene framover.  Muligheten for avgiftsfritak for de som slutter seg til avtalen om å redusere utslipp, har vist seg å være en god løsning for å få ned Norges utslipp av NOx, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Utslipp av NOx bidrar til luftveissykdommer, dannelse av ozon nær bakken og sur nedbør. Sur nedbør er skadelig for økosystemer og vegetasjon, og kan blant annet føre til fiskedød.Norge har internasjonale forpliktelser om å redusere NOx-utslippene.

Den nye miljøavtalen om reduksjon av NOx-utslippene ble inngått mellom Klima- og miljødepartementet og 15 næringsorganisasjoner 24. mai 2017. ESA har tidligere godkjent avgiftsfritak på grunnlag av tilsvarende avtaler for periodene 2008-2010 og 2011-2017. Den nye avtalen gjelder for årene 2018-2025.

I perioden 2008-2017 ble det innenfor miljøavtalene gjennomført tiltak som isolert sett reduserte de årlige NOx-utslippene med 34.000 tonn.

NOx-tiltak som reduserer forbruket av drivstoff eller som gir overgang til gass som drivstoff, har også en klimagevinst ved at utslippene av CO2 reduseres.

Virksomhetene som slutter seg til avtalen, forplikter seg til å bidra til å nå felles forpliktelser om utslippsreduksjoner. Nærmere 1 000 bedrifter var tilsluttet avtalen for 2011-2017. Det ventes at den nye avtalen vil få tilsvarende oppslutning. Gjennom Næringslivets NOx-fond kan bedrifter få støtte til NOx-reduserende tiltak.

– Jeg vil berømme næringslivet og NOx-fondet for arbeidet de gjør for å få ned utslippene. Bidragene fra NOx-fondet har særlig betydd mye for introduksjonen av lav- og nullutslippsteknologi som LNG og elektrisk drift på skip, sier Ola Elvestuen.

Les ESAs pressemelding her.