Historisk arkiv

Nytt medlem i Karantenenemnda

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Tine Sundtoft er oppnevnt som nytt medlem i Karantenenemnda i fire år fra 1. mai 2019. Hun var klima- og miljøvernminister i perioden 2013-2015. Tine Sundtoft er påtroppende fylkesrådmann for Agder fylkeskommune fra 1. januar 2020. Frem til da er hun leder av arbeidet med sammenslåingen av tidligere Aust- og Vest-Agder fylkeskommune.

Pensjonist og tidligere fylkesmann i Nordland, Hill-Marta Solberg er gjenoppnevnt som leder av Karantenenemnda for fire år fra 1. mai 2019. De andre medlemmene i nemnda er lagmann i Gulating lagmannsrett Hanne Sophie Greve (nestleder), advokat og partner i Gram, Hambro og Garman, Christian Hambro og advokat og partnar i HLT Advokatfirma Steinulf Tungesvik.

Karantenenemnda avgjør saker om karantene og saksforbud for statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere ved overgang til stillinger og verv utenfor statsforvaltningen, samt oppstart av næringsvirksomhet.

 

 Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00