Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2015

Forenkler med samordning av innsigelser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Vi vil forenkle og effektivisere plan- og byggeprosesser for å legge bedre til rette for boligbygging, nærings- og samfunnsutvikling og gi et større rom for lokalt selvstyre, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Regjeringen utvider forsøket der fylkesmennene samordner og kan avskjære innsigelser.

Regjeringen ønsker å styrke lokaldemokratiet og redusere unødvendig byråkrati. Det er 21 instanser som kan fremme innsigelser til lokale planer og tiltak. Det er viktig at planprosessene blir så gode og effektive som mulig, og ikke tar lenger tid enn nødvendig.

Seks fylkesmenn er med i forsøket fra før av: Vestfold, Aust-Agder, Rogaland, Hordaland, Sør-Trøndelag og Nordland. Fra neste år skal seks nye fylkesmenn omfattes av ordningen. Det er satt av fem millioner kroner til gjennomføring av tiltaket.

- Erfaringene med forsøket er gode, og vi opplever at staten er på banen tidligere i plansakene. Den tidlige og gode dialogen er avgjørende, og forsøket ser så langt ut til å bidra til at det fremmes færre innsigelser. Derfor ønsker jeg å utvide forsøksordningen, sier Sanner.

Forsøket innebærer at fylkesmannen skal samordne innsigelser fra ulike statsetater – for eksempel vegvesenet, jernbaneverket, kystverket, NVE osv. Fylkesmannen kan også avskjære innsigelser fra disse myndighetene, dersom de er motstridende eller ikke tilstrekkelig begrunnet. 

  • Forsøket gir færre innsigelser.
  • Samordningen gjør at kommunene unngår å møte statlige etater med ulik praksis.
  • Kommuner og næringsdrivende kan forholde seg til fylkesmannen – og ikke ulike statsetater.
  • Dette gir mer forutsigbarhet, forenkling og økt lokalt selvstyre for kommunene

Fylkesmann i Aust-Agder, Øystein Djupedal, er glad for at forsøket utvides.

- Ordningen virker disiplinerende på innsigelsesmyndighetene. Det har blitt færre innsigelsessaker på mitt bord. Fylkesmannen skal være der for kommunen, og dette er en ordning som virker svært godt, sier Djupedal.


Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00